NTCO GROUP - CUNG CẤP GIẢI PHÁP VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ EHOADON

Contact: info.ntco@gmail.com Hotline: 0908.191835
21 Dương Tử Giang, P. Tân Tiến, TP. Biên Hòa

Chi tiết

Một số điểm mới đáng lưu ý tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP về Hóa đơn điện tử

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hoặc đã mua hóa đơn của cơ quan thuế để sử dụng trước ngày 01/11/2018 thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn đã mua đến hết ngày 31/10/2020 và thực hiện các thủ tục về hóa đơn theo quy định tại Nghị định 51/2010/NĐ-CP, Nghị định 04/2014/NĐ-CP.

Hộ, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng phải sử dụng Hóa đơn điện tử.

THỜI GIAN ÁP DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
Trong thời gian từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020, trường hợp cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử có mã nếu cơ sở kinh doanh chưa đáp ứng đủ điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn theo các hình thức nêu trên thì cơ sở kinh doanh thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo Mẫu số 03 cùng với việc nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng.

NTCO GROUP - CUNG CẤP GIẢI PHÁP VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ EHOADON

Contact: info.ntco@gmail.com Hotline: 0908.191835
21 Dương Tử Giang, P. Tân Tiến, TP. Biên Hòa

 

 

Hóa đơn điện tử Đồng Nai, Hóa đơn điện tử Biên Hòa, Hóa đơn điện tử TP. Hồ Chí Minh, Hóa đơn điện tử Bình Dương, Hóa đơn điện tử ntco, Hóa đơn điện tử Vũng tàu, Hóa đơn điện tử Bình Thuận, Hóa đơn điện tử Lâm Đồng, Hóa đơn điện tử Đà Lạt, Hóa đơn điện tử Bình Phước, Hóa đơn điện tử Trảng Bom, Hóa đơn điện tử Vĩnh Cửu, Hóa đơn điện tử Long Khánh, Hóa đơn điện tử Xuân Lộc, Hóa đơn điện tử  Long Thành, Hóa đơn điện tử Nhơn Trạch, Hóa đơn điện tử Tân Phú Đồng Nai, Hóa đơn điện tử Định Quán, Hóa đơn điện tử Thống Nhất,  Hóa đơn điện tử Cẩm Mỹ, Hóa đơn điện tử Bà rịa, Hóa đơn điện tử Dĩ An, Hóa đơn điện tử Thuận An, Hóa đơn điện tử thủ dầu một, Hóa đơn điện tử dầu tiếng, Hóa đơn điện tử tân uyên, Hóa đơn điện tử Quận 9, Hóa đơn điện tử Quận Thủ Đức, Hóa đơn điện tử Quận Tân Bình, Hóa đơn điện tử Quận Tân Phú, Hóa đơn điện tử Quận 8, Hóa đơn điện tử huyện Bình Chánh, Hóa đơn điện tử Cần thơ, Hóa đơn điện tử Long An.