Chi tiết

Lịch nẹp 1 tờ, 5 tờ

Bảng  giá in Lịch nẹp thiếc 1 tờ:

Lịch 1 tờ, nẹp thiếc , khổ (45×70)cm, giấy C115 gm

MẪU
+ HBT : D01 - D12
+ MT   : MT:1A - MT:10A & T1 - T6

- Phôi : 2.500đ/tờ
- In 1 màu: 500đ/tờ
- Túi Nilon : 200đ/cái
- Số lượng: >500 tờ

Bảng  giá in Lịch nẹp thiếc 5 tờ:

khổ (45×70) cm, Giấy C115 gm

MẪU
+ HBT : 49 - 64
+ MT   : 32 - 43

Giá lịch phôi: 10.500đ/cuốn

  • In offset 1 màu, 01 nội dung dùng xuyên suốt 5 tờ
    - Số lượng > 500 cuốn –> giá in 4.500đ/cuốn
    - Số lượng >1.000 cuốn –> giá in 4.000đ/cuốn
    - Số lượng >1.500 cuốn –> giá in 3.000đ/cuốn
    - Số lượng >2.000 cuốn –> giá in 2.500đ/cuốn
  • Túi giấy 2.650 đ/túi - Túi nilon 2.200 đ/túi

www.ntco.vn  - www.indongnai.com - www.indongnai.vn - www.indongnai.com.vn

Lịch Canh Tý, Lịch Canh Tý 2020. Lịch tết, Lịch 2020, Lịch năm mới 2020, Lịch tết 2020, Lịch Ntco.vn